اجاره کشتی

آشنایی طولانی ایران آبراه با بازار فله و تانکر ایران همراه با رابطه نزدیک با بسیاری از چارترر های بین المللی، صاحبان کشتی، بروکرها و بازرگانان ما را در جایگاهی با ارزش برای کمک به مشتریانمان برای فراهم نمودن کشتی فله و تانکر مناسب در هر اندازه برای حمل محصولات خود از جمله سنگ آهن، نفت خام، مایع و گاز پتروشیمی، روغن گیاهی و ...قرار داده است.

بسته به نیاز مشتریان مان، ما می توانیم ارزیابی و نتیجه گیری انواع مختلفی از قرارداد اجاره کشتی از جمله سفری و یا زمانی را انجام دهیم.

2015 © ttgian.com