خدمات تامين مایحتاج کشتی

خدمات تامینی ایران آبراه،خدماتی قابل اعتماد، امن و کارآمد به همه نوع از کشتی هایی است که وارد بنادر ایران می شوند است. ما تجهیزات و نفرات لازم برای کمک به مشتریان در هر امر یا چالش دریایی در اسرع زمان را داریم.

  • قطعات یدکی
  • تکنسین
  • نمودارها و پرچم ها
  • سوخت و دیزل
  • آب شیرین
  • وجوه نقد به کاپیتان کشتی
  • مایحتاج غذایی
2015 © ttgian.com