بخش ترانزیت

بخش ترازیت شرکت همراه با پرسنل ماهر و با تجربه اش و با شناختی که از سیستم امور اداری و تجاری ترانزیت در ایران دارد همیشه سعی نموده است که جهت جابجای کالاهای مشتریان خود بهترین و مناسبترین راه حل ها را ارائه نمایید. با توجه به این که حمل و نقل زمینی یکی از اصلی ترین فاکتور ها در بخش ترانزیت میباشد، شرکت ما با این قسمت از کار را بعهده شرکتهای دوست و قابل اطمینان خودش قرار داده است که تاکنون توانسته است این خدمت خود را هر چه بیشتر گسترش دهد.

2015 © ttgian.com